Zarządzenie Nr 1000/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005r.

 

 

w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik ” w Jeleniej Górze  od firmy „Alma Auto-Gaz Serwis ”spółka cywilna  w Jeleniej Górze.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz zapisu § 5       pkt 1.2 w związku z § 4 pkt 1.3 Uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Umarzam należność główną w kwocie 2.562,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 906,04 zł            z tytułu dzierżawy pomieszczeń w  Zespole Szkół Technicznych „ Mechanik ” w Jeleniej Górze  w okresie od czerwca  do sierpnia  2001 r. od dłużnika - firmy „ Alma Auto-Gaz Serwis ”  spółka cywilna reprezentowanej przez p. Jerzego Nowocienia zamieszkałego                 w Jeleniej Górze przy ul. Bogusławskiego 26/1 i pana Sylwestra Misiurę zamieszkałego            w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej 37a.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych „ Mechanik ” w Jeleniej Górze   

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Technicznych '"Mechanik" w Jeleniej Górze od firmy "Alma Auto - Gaz Serwis "spółka cywilna w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2005 11:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2005 11:53

Rejestr zmian dokumentu