ZARZĄDZENIE   Nr  1024/2005

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ GÓRY

 z  dnia 01 kwietnia 2005 roku.

  

w  sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 245/2

położonej przy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze.

 

 

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  i art. 18 ust. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)          i Uchwały 442/XXXIV/2001 Rady Miejskiej  Jeleniej Górze    z dnia 27 lutego 2001 roku              w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa  Dolnośląskiego nr 87 poz. 1139), zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustanowić na działce nr 245/2 o powierzchni 2461 m2 położonej przy ul. Warszawskiej                w Jeleniej Górze w Obrębie Jelenia Góra 3, AM-3 stanowiącej  własność Miasta Jelenia Góra – na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki nr 245/1 służebność polegającą na prawie przechodu i przejazdu do działki nr 245/1 Obręb Jelenia Góra 3, AM-3  przy ul. Warszawskiej nr 8, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Józef  Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 245/2 położonej przy ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.04.2005 11:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2005 11:38

Rejestr zmian dokumentu