Zarządzenie Nr 1002/2005  

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia   17 marca   2005 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jelenia Góra, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wprowadzenie Regulaminu powierza się Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

§ 3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 8 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jelenia Góra
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.04.2005 11:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2005 12:00

Rejestr zmian dokumentu