ZARZĄDZENIE  Nr 1043/2005

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 kwietnia  2005 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1009/2005 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

 

Na podstawie art. 33  ust1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U z 2001r, Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 zarządzam co następuje :

 

§ 1.

§ 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie :

1.Oceny pracowników dokonywane są jeden raz w roku:

do końca I kwartału każdego roku dla pracowników,

do końca II kwartału każdego roku dla kadry kierowniczej oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2.W roku 2005 oceny pracowników będą dokonywane w następujących terminach:

do końca III kwartału dla pracowników,

do końca IV kwartału dla kadry kierowniczej oraz osób

zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

 

   § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                             Prezydent Miasta

                                                                 Jelenia Góra

                                                                Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1009/2005 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.04.2005 13:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.04.2005 08:47

Rejestr zmian dokumentu