ZARZĄDZENIE  Nr 1029/ 2005

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 7  kwietnia  2005r.

 

w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem  wolnym  od pracy.

 

 

Na podstawie art. 33 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (Dz.U. Nr 56 , poz. 490) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Ustalam dzień 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy w celu umożliwienia godnego uczczenia pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.04.2005 13:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.04.2005 13:18

Rejestr zmian dokumentu