Zarządzenie      Nr  1045/2005

                            Prezydenta  Miasta  Jeleniej  Góry

                                 z dnia 14 kwietnia 20005  roku

 

 

 

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze – Sobieszów  przy ul. Zamkowej .

 

 

 

         Na podstawie art. 30 ust.1  i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r., Dz.U.Nr 142 , poz.1591 z

poźn.zm./ oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2001 r. Nr 442/XXXIV/2001 w sprawie określenia zasad obciążenia i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność Miasta /Dz.Urz.Woj.Dolnośl. Nr 87 ,

poz. 1139 z 2001 r./

 

 

                              zarządza  się  , co  następuje   :

 

                                                    §       1

 

Przekazuje się w użyczenie na rzecz Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w

Jeleniej Górze ul. Cieplicka 172 na okres od 09 czerwca 2005 r. do 15 czerwca 2005 r. nieruchomość gruntową niezabudowaną , położoną w Jeleniej Górze –

Sobieszów I  przy ul. Zamkowej , oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 268  o powierzchni 1,7984 ha  obręb Sobieszów I  AM 5 z przeznaczeniem na  zorganizowanie widowiska plenerowego w ramach obchodów 700 lecia Sobieszowa .

 

 

                                                    §      2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .  

 

                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                        Jeleniej Góry

                                                                                        Józef  Kusiak

                                                                                   

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej przy ul.Zamkowej w Jeleniej Górze na zorganizowanie widowiska w ramach obchodów 700 lecia Sobieszowa
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.04.2005 09:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.01.2006 10:15

Rejestr zmian dokumentu