Zarządzenie nr 1035/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

   z dnia 7 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

 

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz Uchwały

Nr 257/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i Uchwały Nr 57/VII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych  zarządza się co następuje : 

 

§ 1

 

1.      Przeznacza się do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste grunty zabudowane wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Jeleniej Górze na rzecz najemców.

2.      Wykaz nieruchomości, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.04.2005 11:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.04.2005 11:41

Rejestr zmian dokumentu