Zarządzenie  nr 1034//2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia   7 kwietnia  2005 roku

 

 

 

w sprawie zniesienia  i ustanowienia  służebności gruntowej

 

 

                     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),  Uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze z dnia 27 lutego 2001 r. , w sprawie określenia zasad obciążania i ustanawiania służebności na nieruchomościach stanowiących własność miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 87 poz. 1139) Uchwały nr 1170/2002 Zarządu Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych zarządza  się co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Znosi się  służebność ustanowioną na działce  nr 24/16 o pow. 694 m2 AM 5 , Obręb Cieplice   V polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych   działki nr 26/4 o pow. 140 m2 AM 5 , Obręb Cieplice V zabudowanej   budynkiem położonym  przy Placu Piastowskim nr 14a     w

związku z podziałem działki nr 26/16 , w wyniku którego powstała działka nr 26/26

 

 

§ 2

 

1. Ustanawia się na działce  nr 26/26 o pow. 858 m2 AM 5 , Obręb Cieplice   V służebność polegającą na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli, bądź użytkowników wieczystych   działki nr 26/4 o pow. 140 m2 AM 5 , Obręb Cieplice V

   zabudowanej   budynkiem położonym  przy  Placu Piastowskim nr 14a   .

2. Sposób korzystania ze służebności określonej w ust.1 określa załącznik graficzny nr 1 do Zarządzenia.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zniesienia i ustanowienia służebności gruntowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.04.2005 16:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.04.2005 16:34

Rejestr zmian dokumentu