Zarządzenie Nr 1041/2005

                                       Prezydenta Miasta

                                            Jeleniej Góry

                                  z dnia 14 kwietnia 2005 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wyrażenia zgody na podział lokali

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r roku : Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 22 ust. 4 w związku z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity z 2000 roku : Dz. U. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

                                                            § 1

 

Udzielam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” -  Pani Lucynie Januszewskiej pełnomocnictwa do wyrażenia zgody w imieniu Gminy Jelenia Góra na wykonanie w  lokalach mieszkalnych nr 3 i nr 3a, w budynku przy ul. Armii      Krajowej 13 w Jeleniej Górze, zmian funkcji pomieszczeń oraz wyłączenie części przedpokoju przynależnego do ww. lokali i włączenie go do części wspólnych nieruchomości.

 

                                                            § 2

 

Pełnomocnictwo obejmuje również dokonywanie czynności prawnych w imieniu Gminy Jelenia Góra, dla których przewidziana jest forma notarialna.

 

                                                            § 3

 

Czynności określone w § 1 mają na celu utworzenie samodzielnych lokali mieszkalnych, mogących stanowić odrębne nieruchomości.

 

                                                            § 4

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 1041/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
22.04.2005 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.04.2005 10:23

Rejestr zmian dokumentu