Zarządzenie  Nr 1037/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 7 kwietnia 2005

 

w sprawie: umorzenia należności Miasta  z tytułu  mandatu karnego kredytowego,           nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku, na kwotę 100,00 zł, nieściągalnego z powodu  zgonu dłużnika.

   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt . 2 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ,  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m:

 

§ 1.

 

Wyrazić zgodę na umorzenie należności Miasta w kwocie 100,00 zł , z powodu zgonu dłużnika pana Ryszarda Babik, zam. Jelenia Góra ul. Jasna 23/2, z tytułu  mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku :

 

-         mandat nr 0850635 na kwotę 100,00 zł. z dnia 30.08.2003r,

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należności Miasta z tytułu mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku, na kwotę 100,00 zł, nieściągalnego z p
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.04.2005 09:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.04.2005 09:08

Rejestr zmian dokumentu