Zarządzenie  Nr 1038/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 7 kwietnia 2005

 

w sprawie: umorzenia należności Miasta z tytułu mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w  2003 roku na kwotę 300,00 zł.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt . 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ,  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m:

                                                               § 1.

 

Wyrazić zgodę na umorzenie należności Miasta w kwocie 300,00 zł, z powodu kalectwa psychicznego i ubezwłasonowolnienia dłużnika pana Zbigniewa Gaweł, zam. Jelenia Góra ul. Chełmońskiego 10, z tytułu mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w  2003 roku :

 - mandat nr 0951559 na kwotę 300,00 zł, z dnia 24.10.2003r. nałożony przez Straż Miejską   w Jeleniej Górze z art.145 kw. za zanieczyszczanie miejsca publicznego.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należności Miasta z tytułu mandatu karnego kredytowego, nałożonego przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w 2003 roku na kwotę 300,00 zł.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.04.2005 09:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.04.2005 09:19

Rejestr zmian dokumentu