ZARZĄDZENIE  NR 996/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 8 marca 2005r.

 

 

w  sprawie zmiany zarządzenia  Nr 804/2004r z dnia16 września 2004r. w sprawie powołania likwidatora Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami ) oraz § 5 uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 09.03.2004r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w Jeleniej Górze  zarządzam co następuje :

 

 

 

    §  1

 

 

W § 1 i w § 3  zarządzenia Nr 804/2004  Prezydenta Miasta z dnia 16 września 2004r  - zapis “ na dzień 31 marca 2005 roku “ otrzymuje  brzmienie : “ na dzień 30 kwietnia 2005r.”

              

 

§   2

 

 

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

 

 

§   3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 804/2004r z dnia16 września 2004r. w sprawie powołania likwidatora Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.05.2005 10:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.05.2005 10:07

Rejestr zmian dokumentu