ZARZĄDZENIE NR 1026/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia schematu organizacyjnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam schemat organizacyjny Urzędu Miasta Jelenia Góra stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wprowadzenia schematu organizacyjnego w Urzędzie Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.06.2005 15:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.06.2005 15:21

Rejestr zmian dokumentu