Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 239

A.B

A.B/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG


WYDAWANIE „DECYZJI O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO”


1.

Miejsce składania wniosku:

 

Punkt Obsługi Interesanta – pokój nr 30 stanowisko nr 2 - ul. Sudecka 29 w Jeleniej Górze.

2.

Wymagane Druki:


 1. Wniosek o zgodę na zmianę sposobu użytkowania  - Wniosek w załączeniu;
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - Wniosek w załączeniu.
 Wniosek w załączeniu.

3.

Wymagane załączniki:

 1. 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami  i innymi dokumentami określonymi przepisami szczegółowymi jeżeli będzie potrzebne  wykonywanie robót budowlanych ;
 2. Zaświadczenie o przynależności do odpowiednich izb samorządu zawodowego inżynierów i architektów biorących udział w projektowaniu. Zaświadczenie musi mieć daty ważności zgodne z     datami wykonywania projektu.

 

 1. 4.

Wykaz potrzebnych dokumentów do wglądu:

 1. Dowód osobisty osoby składającej oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na    cele budowlane. 

5.

Opłaty:


W zależności od rodzaju robót.

6.

Termin załatwienia sprawy:

 

Sprawa jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w 65 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie, to znaczy zawierającego wszystkie wymagane prawem składniki. Średni czas oczekiwania w jeleniogórskim urzędzie na Decyzję o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania wynosi 30 dni. W wypadku konieczności uzupełnienia wniosku przez inwestora czas oczekiwania przez Urząd na uzupełnienie tego wniosku przedłuża termin ustawowy o to oczekiwanie.

7.

Jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa przy ul. Sudeckiej 29 pok. 42

Referat Budownictwa. Decyzję zatwierdzają w imieniu Prezydenta Miasta:

- Naczelnik Wydziału Magdalena Kwasiuk;

- Zastępca Naczelnika Wydziały Lidia Skrzypińska

- Kierownik Referatu Ireneusz Joks;

8.

Tryb odwoławczy:


Od decyzji pozytywnej i negatywnej dla wnioskodawcy strony (dotyczy to nie tylko inwestora) mogą się odwoływać do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

9.

Opłata za odwołanie: brak

10.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst  Dz.U. z 2006 r. Nr 156,  poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa o opłatach skarbowych z 16 listopada 2006 roku  Dziennik Ustaw nr 225 poz. 1635 z 8 grudnia 2006 roku;
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 roku Dz. U. z 2004 r. Nr 242 poz. 2421;
 4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia  2002 roku).
 1. 11.

Uwagi:

 

Wnioski dotyczące spraw mieszkaniowych są zwolnione z opłat.

zatwierdzony przez: Magdalena Kwasiuk - Naczelnik Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa.
data zatwierdzenia: 14.07.2010 r.

sprawdzono aktualność dn. 12.08.2010r. r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
AB-3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 10:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 09:17

Rejestr zmian dokumentu

13.08.2010 09:17 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
12.08.2010 12:37 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
20.07.2010 10:09 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
20.07.2010 10:07 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 15:58 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 15:57 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 14:45 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 14:43 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:30 Dodano załącznik "AB - 0 -" (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:30 Dodano załącznik "AB-3-" (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:29 Usunięto załącznik ABO.doc (Magdalena Kwasiuk)
19.07.2010 12:29 Usunięto załącznik ab4.doc (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 12:53 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
18.02.2010 12:50 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
11.01.2010 09:50 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
17.08.2009 15:24 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
01.07.2008 10:52 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
10.07.2007 15:12 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
02.07.2007 15:30 Edycja dokumentu (Magdalena Kwasiuk)
30.04.2007 12:29 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.02.2007 14:23 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
08.02.2007 14:06 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
03.11.2006 08:53 Edycja dokumentu (Mirosław Jaskólski)
03.11.2006 08:52 Dodano załącznik "ABO.doc" (Mirosław Jaskólski)
03.11.2006 08:52 Dodano załącznik "ab4.doc" (Mirosław Jaskólski)
03.11.2006 08:50 Usunięto załącznik "AB0.doc"
(Mirosław Jaskólski)
03.11.2006 08:49 Usunięto załącznik "ab4.doc"
(Mirosław Jaskólski)
29.08.2006 14:30 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
11.01.2006 08:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 09:45 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
21.12.2005 09:19 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.11.2005 11:14 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:33Dodano załącznik "AB0.doc" (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:33Dodano załącznik "ab4.doc" (Marcin Błażków)
30.09.2005 10:41 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)