Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 275

e-mail: wgm_um@jeleniagora.pl

WGL

WGL/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

  1.  
Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA ul. Sudecka 29; Pokój nr 28; Stanowisko nr 5- ; lub Referat Dodatków Mieszkaniowych, Jelenia Góra; ul. Ptasia 2/3, pok. nr 9

  1.  

Wymagane druki.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wniosek w załączeniu.

  1.  

Wymagane załączniki- tylko kserokopie

- osoby pracujące – zaświadczenia o dochodach brutto {przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania i składek ZUS: emerytalnych,rentowych i chorobowych}

-          osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Ośrodka  Pomocy Społecznej 

-          osoby otrzymujące świadczenia z ZUS – 3 odcinki z pełnych trzech miesięcy kalendarzowych,poprzedzających datę złożenia wniosku i ostatnią decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia,lub zaświadczenie z ZUS {brutto za wymagany okres}

-          osoby pobierające alimenty – wyrok sądu, lub potwierdzenie otrzymania świadczenia

-          osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o dochodach,

-          osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy lub decyzja o podatku rolnym

-          osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej – decyzje,lub zaświadczenie o przyznanej pomocy

-          osoby studiujące w systemie dziennym – zaświadczenie z uczelni o pobieraniu wszelkich świadczeń pieniężnych

-   osoby pobierające zasiłek rodzinny-decyzja

-          osoby osiągające dochody z innych źródeł– oświadczenie o uzyskanych dochodach

-   rachunek za energię elektryczną

  1.  

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu,rachunek za zimną wodę,rachunek za energię elektryczną

  1.  

Opłaty.

Nie pobiera się.

  1.  

Termin wydania decyzji:

w ciągu jednego miesiąca

  1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Gospodarki Lokalowej, Referat Dodatków Mieszkaniowych

  1.  

Tryb odwoławczy.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Lokalowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Opłaty

nie pobiera

 

 10.

Podstawa prawna.

·        Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r Nr 71, poz.734 z późniejszymi zmianami),

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

  1.  

Uwagi.

-          Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

-         Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

-         Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa się do ostatniego dnia każdego miesiąca.

-          Osoby, które nie osiągnęły żadnego dochodu -osobiście  składają oświadczenie dot. żródła utrzymania .

zatwierdzony przez: Zofię Janocha - Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki 03.11.2007

stwierdzono aktualność dn.10.12.2010r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGL2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 11:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.12.2010 13:41

Rejestr zmian dokumentu

10.12.2010 13:41 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.11.2010 12:51 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
21.10.2010 12:18 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
21.10.2010 12:10 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.10.2010 13:43 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
06.09.2010 08:35 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.09.2010 13:56 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
30.08.2010 13:17 Dodano załącznik "Wniosek na dodatek mieszkaniowy"
(Zofia Janocha)
30.08.2010 13:16 Usunięto załącznik wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego - WGM 2.pdf

(Zofia Janocha)
30.08.2010 12:54 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
30.08.2010 12:52 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
30.08.2010 12:48 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.08.2010 07:54 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
09.08.2010 08:21 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.07.2010 12:58 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
07.06.2010 09:18 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.05.2010 11:08 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.04.2010 11:40 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.03.2010 15:01 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.02.2010 13:58 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.01.2010 11:54 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
07.12.2009 09:35 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
07.12.2009 09:31 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.11.2009 11:30 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.10.2009 11:37 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.09.2009 08:27 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.08.2009 08:20 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.07.2009 14:02 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.06.2009 12:53 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.05.2009 09:11 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.05.2009 09:07 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.04.2009 11:55 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
30.03.2009 08:04 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
09.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
10.02.2009 11:02 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
20.01.2009 13:59 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
12.08.2008 12:37 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.07.2008 11:17 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.06.2008 10:47 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
08.05.2008 09:59 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.04.2008 08:33 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.03.2008 11:50 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
04.02.2008 08:38 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.01.2008 14:46 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.12.2007 10:27 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
06.11.2007 10:21 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
26.10.2007 09:33 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
08.08.2007 07:57 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
28.06.2007 11:46 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
28.06.2007 11:30 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
28.06.2007 10:03 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
17.05.2007 07:48 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
17.05.2007 07:43 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.05.2007 10:49 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.05.2007 10:49 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.05.2007 10:48 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
31.08.2006 13:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 22:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 22:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 09:59 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
21.12.2005 09:53 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
21.12.2005 09:47 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.11.2005 14:39 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.11.2005 14:35Dodano załącznik "wniosek o przyznanie dodatku
mieszkaniowego - WGM 2.pdf"
(Marcin Błażków)
29.11.2005 14:34 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 11:55 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)