Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 305

e-mail: wgm_um@jeleniagora.pl

WGL

WGL/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO

 1.  
Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA ul. Sudecka 29; Pokój nr 28; Stanowisko nr 5- ; lub Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi, Jelenia Góra; ul. Ptasia 2/3, pok. nr 2

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego. Wniosek w załączeniu.

 1.  

Wymagane załączniki.

Zaświadczenie o dochodach, ewentualnie - wyrok rozwodowy, wyrok sądowy o eksmisji

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty.

 1.  

Opłaty.

nie pobiera się

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Odpowiedź na wniosek do 30 dni; przy czym listy uprawnionych do uzyskania lokalu są zatwierdzane do końca I kwartału każdego roku, przeciętny czas oczekiwania na lokal komunalny do 10 lat.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Gospodarki Lokalowej, Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi i Użytkowymi, Jelenia Góra; ul. Ptasia 2/3, pok. nr 2

 1.  

Tryb odwoławczy.

do Prezydenta Miasta, Społecznej Komisji Mieszkaniowej lub do sądu - bezterminowo

 1.  

Opłata za odwołanie.

nie pobiera się

 1.  

Podstawa prawna.

·        Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.)

·        Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.)

·        Uchwała NR 421/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra - zmieniona Uchwałą Nr 545/LXIV/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2010r.

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Wniosek musi zawierać opinię administratora dotychczas zamieszkiwanego lokalu (odpowiedni ZGL, spółdzielnia czy inny zarządca), potwierdzenie zameldowania w Wydziale Spraw Obywatelskich (Plac Ratuszowy 58; pok. nr 6) potwierdzony własnoręcznym podpisem przez wnioskodawcę.

Aby złożony wniosek był rozpatrzony wnioskodawca musi mieć co najmniej 3 letni okres zamieszkiwania  na terenie Jeleniej Góry

zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

sprawdzono aktualność dn. 01-12-2010r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WGL1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 11:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.12.2010 10:11

Rejestr zmian dokumentu

01.12.2010 10:11 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.11.2010 14:45 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
11.10.2010 13:26 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.09.2010 08:15 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
09.08.2010 08:24 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
05.07.2010 10:00 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
07.06.2010 08:09 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
06.05.2010 08:47 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
21.04.2010 11:51 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.04.2010 11:12 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.03.2010 08:48 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.02.2010 08:38 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
13.01.2010 13:02 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
01.12.2009 12:37 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
06.11.2009 08:07 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
06.10.2009 15:21 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.09.2009 12:10 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.08.2009 15:12 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
02.07.2009 14:54 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
09.06.2009 12:35 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
12.05.2009 12:40 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
03.04.2009 14:20 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
31.03.2009 08:39 Dodano załącznik "Wniosek o najem lokalu mieszkalnego lub
socjalnego"

(Zofia Janocha)
31.03.2009 08:37 Usunięto załącznik wniosek o zawarcie umowy - WGM 1, WGM
3; WGM 5.pdf

(Zofia Janocha)
17.05.2007 14:24 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.05.2007 14:24 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.05.2007 14:24 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.05.2007 13:58 Edycja dokumentu (Zofia Janocha)
17.05.2007 07:41 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
16.05.2007 10:40 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
31.08.2006 13:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 22:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 10:08 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.11.2005 14:40Dodano załącznik "wniosek o zawarcie umowy - WGM 1, WGM 3;
WGM 5.pdf"
(Marcin Błażków)
30.09.2005 11:59 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)