Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546130 fax: 7546165

e-mail: wso_um@jeleniagora.pl

WSO

WSO/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH MELDUNKOWYCH

 1.  
Miejsce składania wniosku:

Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra Przybudówka Ratusza; Pokój nr 3 parter

 1.  

Wymagane druki :

pisemny wniosek osoby uprawnionej - najemca, właściciel, zarządca, dysponent lokalu.

 1.  

Wymagane załączniki :

Tytuł prawny do lokalu /umowa najmu, decyzja o przydziale, akt notarialny itp./

 1.  

Dokumenty do wglądu:

Dokument tożsamości i inne istotne dla postępowania – patrz Uwagi

 1.  

Opłaty :

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł w kasie Urzędu

 1.  

Termin załatwienia sprawy :

Do 1 miesiąca, w przypadku sprawy wymagającej szerszej korespondencji do 2 miesięcy

 1.  

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jeleniej Górze Plac Ratuszowy 58

 1.  

Tryb odwoławczy :

Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

 1.  

Opłata za odwołanie :

 1.  

Podstawa prawna :

·        Ustawa z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm./

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

·        Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm./

 1.  

Uwagi :

Wniosek o dokonanie zameldowania lub wymeldowania na mocy decyzji administracyjnej winien zawierać wszystkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na podjęcia właściwego rozstrzygnięcia.

zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki- Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
data zatwierdzenia: 10.03.2010r.

sprawdzono aktualność dnia: 2010.08.10.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:59