Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546137, 7546166  fax: 7546165

e-mail: wso_um@jeleniagora.pl

 

WSO

WSO/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

DOWODY OSOBISTE

 1.  
Miejsce składania wniosku:

 Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra Przybudówka Ratusza; Pokój nr 6

 1.  

Wymagane druki :

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Wniosek w załączeniu.

 1.  

Wymagane załączniki :

Odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa /nie obowiązuje osób, których akty znajdują się w miejscowym USC/ dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45mm /lewy półprofil z widocznym lewym uchem/.

Akty stanu cywilnego do potrzeb dowodu osobistego wydawane są przez miejscowy USC za darmo

 1.  

Dokumenty do wglądu :

Posiadany dowód osobisty

 1.  

Opłaty:

Wnioski o wydanie dowodu osobistego nie podlegają opłacie

 1.  

Termin załatwienia sprawy :

Od dnia złożenia wniosku do 30 dni.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58.

 1.  

Tryb odwoławczy :

Do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 1.  

Opłata za odwołanie: - nie podlega opłacie

 1.  

Podstawa prawna :

 •     Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm./
 •        Ustawa z 14 czerwca 1974 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.
 •       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm./.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty /Dz. U. z 2009r. Nr 47, poz. 384/

 

 1.  

Uwagi :

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Odbioru dowodu dokonuje wnioskodawca zwracając część B formularza i przedkładając stary dowód osobisty celem jego anulowania. Przy składaniu wniosku o wyrobienie dowodu osobistego osobie niepełnoletniej, wymagana jest obecność prawnych opiekunów małoletniego.

zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
data zatwierdzenia: 09.04.2010r.

sprawdzono aktualność dnia 2010.08.10.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:58

Rejestr zmian dokumentu

13.08.2010 10:58 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
11.05.2010 09:29 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
09.04.2010 08:52 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
10.03.2010 10:54 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
05.01.2010 11:02 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.11.2009 09:17 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
14.08.2009 09:51 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
20.01.2009 10:05 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
22.01.2007 11:05 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
07.09.2006 12:40 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
07.09.2006 12:39 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
14.06.2006 15:29Dodano załącznik "wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf"
(Marcin Błażków)
14.06.2006 15:28Usunięto załącznik "wniosek o dowód osobisty.pdf"
(Marcin Błażków)
21.12.2005 22:23 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
21.12.2005 11:15 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.11.2005 08:27Dodano załącznik "wniosek o dowód osobisty.pdf"
(Marcin Błażków)
30.09.2005 12:09 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)