Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

telefon: 7546167 fax: 7546165

e-mail: wso_um@jeleniagora.pl

 

WSO

WSO/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 1.  
Miejsce dokonywania zameldowania, wymeldowania, wydawania zaświadczeń z dokumentów ewidencji ludności, udostępnianie danych ze zbioru meldunkowego.

Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra Przybudówka Ratusza; Pokój nr 1

 1.  

Wymagane druki :

Formularze meldunkowe : zameldowania na pobyt stały, wymeldowania z pobytu stałego, zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, wymeldowania z pobytu czasowego, zameldowania cudzoziemca, wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, wniosek o udostępnienie danych ze zbioru meldunkowego., wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

 1.  

Wymagane załączniki :

Umowa najmu lokalu, akt notarialny, decyzja o przydziale lokalu.

 1.  

Dokumenty niezbędne przy dokonywaniu zameldowania/wymeldowania :

Dokument stwierdzający tożsamość /dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument potwierdzający tożsamość/, książeczka wojskowa lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowego /dotyczy mężczyzn w wieku do 50 lat oraz kobiet pielęgniarki/.

 1.  

Opłaty :

Sprawy dotyczące zameldowania/wymeldowania są bezpłatne, za uzyskanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności pobiera się opłatę skarbową  w wysokości 17zł. w kasie urzędu,za udostępnienie danych, opłata na kwit w kasie urzędu w wysokości 31zł.. 

 1.  

Termin załatwienia sprawy :

Niezwłocznie.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58.

 1.  

Tryb odwoławczy :

Do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni.

 1.  

Opłata za odwołanie :

 1.  

Podstawa prawna.

·        Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm./

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1974 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

·        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm./

·        Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm./

·        Ustawa z dnia 08 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. .U. Nr 225, poz.1635 ze zm./

·        Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 grudnia 2002 roku /Dz. U. Nr 236, poz. 1996,1999/

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 roku /Dz. U. Nr 62, poz. 564/

 1.  

Uwagi :

Zameldowania dokonuje osoba legitymująca się tytułem prawnym do lokalu lub jej pełnomocnik, przedkładając wymagane dokumenty. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika przedkładając wymagane dokumenty. O wydanie zaświadczenia występuje zainteresowana osoba lub jej pełnomocnik. Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców składa osoba zainteresowana lub pełnomocnik.

 

zatwierdzony przez: Leszek Wierzbicki - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
data zatwierdzenia: 10.03.2010r.

sprawdzono aktualność dnia: 2010.08.10.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WSO3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.08.2010 10:57