Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (o75) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

 

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 

Wymagane druki:

Oświadczenie składane w obecności pracownika USC.

 

Wymagane załączniki:;

---

 

Dokumenty do wglądu:

 • dowody osobiste matki dziecka i jej męża;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa;

 

Opłaty skarbowe:.

 • inna czynność USC – 11,00 zł;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – 22,00 zł;

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu zgłoszenia chęci nadania nazwiska;

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 

Tryb odwoławczy:

----

 

Opłata za odwołanie.

-----

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 5 marca 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 

Uwagi:

 • przy przyjęciu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki matka dziecka musi być obecna i wyrazić zgodę na to nadanie;
 • nie można nadać dziecku nazwiska męża matki, jeśli dziecko nosi nazwisko ojca (za wyjątkiem sądowego ustalenia ojcostwa, w wyniku którego sąd dziecku nadał nazwisko ojca);
 • dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić osobiście zgodę na to nadanie;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 24.02.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:11