Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (o75) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/4

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 ZMIANA IMIENIA DZIECKA

 1.

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 2.

Wymagane druki:

Oświadczenie składane w obecności pracownika USC.

 3.

Wymagane załączniki:

---

 4.

Dokumenty do wglądu:

 • dowody osobiste rodziców dziecka;

 5.

Opłaty skarbowe:

 • inna czynność USC – 11,00 zł;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – 22,00 zł;

 6.

Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu zgłoszenia chęci zmiany imienia dziecka;

 7.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 8.

Tryb odwoławczy:

----

 9.

Opłata za odwołanie:

-----

 10.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635);
 • Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.);
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 11.

Uwagi:

 • może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu;
 • wymagana jest jednoczesna obecność rodziców dziecka;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 24.02.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:10