Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/5

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4;

 

Wymagane druki:

- wniosek;

 

Wymagane załączniki:

 • odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów;
 • odpisy skrócone aktów małżeństw z adnotacjami o rozwodzie lub odpisy wyroków o rozwodzie (dotyczy rozwiedzionych) nupturientów;
 • odpisy skrócone aktów zgonów współmałżonków (dotyczy osób owdowiałych) nupturientów;
 • zezwolenia sądowe do zawarcia małżeństwa (dotyczy osób niepełnoletnich);
 • zdolność prawna do zawarcia małżeństwa poza granicami państwa obcego (dotyczy obcokrajowców);

 

Dokumenty do wglądu:

 • dowody osobiste narzeczonych (lub paszport obywatela państwa obcego);

 

Opłaty skarbowe:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł;
 • nieopłacone odpisy skrócone aktów stanu cywilnego- po 22,00 zł;

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu złożenia wniosku w sprawie chęci zawarcia małżeństwa i złożenia wszystkich koniecznych dokumentów oraz dokumentów do wglądu zostanie wyznaczony termin zawarcia małżeństwa lub wydane "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa";

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 

Tryb odwoławczy:

----

 

Opłata za odwołanie.

-----

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 września 1999r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135);
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
 • Obwieszczenie MSWiA z dnia 4 listopada 1998r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 $ 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 40, poz. 554);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 

Uwagi:

 • wymagana jest jednoczesna obecność obojga narzeczonych;
 • lub dostarczenie zapewnień z kompletem koniecznych dokumentów;
 • wydawane 3 odpisy skrócone po ślubie są zwolnione z opłaty skarbowej;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 16.06.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03..2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC5
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:08