Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/6

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 ZGŁOSZENIE ZGONU

 1.

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 2.

Wymagane druki:

 • zgłoszenie ustne;

 3.

Wymagane załączniki:

 • „Karta zgonu” wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon w szpitalu lub przychodni;
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz ważny paszport;

 4.

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty osoby zgłaszającej;
 • dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej;

 5.

Opłaty skarbowe:

 • skrócony odpis aktu zgonu – 22,00 zł;
 • zupełny odpis aktu zgonu - 33,00 zł;

 6.

Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu zgłoszenia zgonu;

 7.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 8.

Tryb odwoławczy:

---

 9.

Opłata za odwołanie.

-----

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 11.

Uwagi:

 • do zgłoszenia zgonu zobowiązana jest przede wszystkim najbliższa rodzina w terminie do 3 dni od daty zgonu;
 • zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu;
 • wydane 3 odpisy skrócone po rejestracji zgonu są zwolnione z opłaty skarbowej;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 06.07.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC6
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 11:01