Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/8

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

 

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 

Wymagane druki:

 • wniosek

 

Wymagane załączniki:

 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego;
 • oryginał tłumaczenia urzędowego tego dokumentu;
 • dokument wykazujący interes prawny osoby obcej (firmy) wnoszącej o wpisanie aktu stanu cywilnego;

 

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek

 

Opłaty skarbowe:

 • decyzja o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego – 50,00 zł;
 • skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00 zł;
 • zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00 zł;

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w dniu złożenia wniosku lub w następnym dniu roboczym;

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 

Tryb odwoławczy:

 • Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 

Opłata za odwołanie.

 • nie pobiera się;

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokółów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 

Uwagi:

 • odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego w jeleniogórskie księgi stanu cywilnego może wpisać osoba, która posiada (lub posiadała ostatnie) stałe zameldowanie w Jeleniej Górze;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 24.02.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC8
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:54
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:03

Rejestr zmian dokumentu