Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115; fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/9

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 ODTWORZENIE/USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 1.

Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4;

 2.

Wymagane druki:

wniosek;

 3.

Wymagane załączniki:

 • zaświadczenia o niefigurowaniu aktu w innych usc (Warszawa, Łódź, Wrocław);
 • lub zaświadczenie o braku ksiąg stanu cywilnego;
 • wszelkie dokumenty pośrednie mogące mieć wpływ na treść odtwarzanego/ustalanego aktu stanu cywilnego;

 4.

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty osoby składającej wniosek;

 5.

Opłaty skarbowe:

 • decyzja o ustaleniu/odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego –39,00 zł;
 • skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00 zł;
 • zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00 zł;

 6.

Termin załatwienia sprawy:

 • w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku;

 7.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 8.

Tryb odwoławczy:

 • Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 9.

Opłata za odwołanie.

 • nie pobiera się;

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. );
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokółów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 11.

Uwagi:

 • przy odtwarzaniu treści aktu stanu cywilnego potrzebni są świadkowie w postępowaniu dowodowym;
 • odtworzenie/ustalenie treści aktu stanu cywilnego następuje w usc stałego miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki: 24.02.2009r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC9
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 12:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:01