Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 114, 75 46 115;

fax: (075) 75 46 159

e-mail: usc_um@jeleniagora.pl

 

USC

USC/16

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 1.  
Miejsce składania wniosku:

URZĄD STANU CYWILNEGO, Plac Ratuszowy 58, Jelenia Góra Ratusz; pokój nr 3/4; wszystkie stanowiska,

 1.  

Wymagane druki:

wniosek o zmianę imienia i nazwiska

 1.  

Wymagane załączniki:

- zupełny odpis aktu urodzenia i małżeństwa;

- zupełne odpisy aktów urodzeń małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia i nazwiska;

 1.  

Dokumenty do wglądu:

- dowód osobisty osoby składającej wniosek;

 1.  

Opłaty skarbowe:.

- decyzja o zmianie imienia i nazwiska – 37,00 zł;

 1.  

Termin załatwienia sprawy:

- do 14 dni od dnia złożenia wniosku;

 1.  

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 1.  

Tryb odwoławczy:

- Wojewoda Dolnośląski za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jeleniej Górze;

 1.  

Opłata za odwołanie.

- nie pobiera się;

 1.  

Podstawa prawna:

                  .      Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. nr 220,

                         poz. 1414);

·         Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 161, poz. 1688 z 2004r. – tekst jednolity ze zm.);

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. z 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);

.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ze zm.);

 1.  

Uwagi:

- wniosek składa się osobiście;

- osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP;

zatwierdzony przez: Janusz Milewski - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

data ostatniej poprawki : 10.03.2010r.

sprawdzono aktualność: 10.03.2010r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
USC16
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 13:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.03.2010 09:20