Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 075 – 75 46 133 lub 178 lub 153 lub 177 lub 182

fax: 075 – 75 46 173

e-mail: wksit_um@jeleniagora.pl

 

KS

KS/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE I OBIEKTÓW NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

 1.  
Miejsce składania wniosku:

Punkt Rejestracji, pok. 14, I piętro - Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra

 1.  

Wymagane druki.

Druk wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie i obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

 1.  

Wymagane załączniki.

1.             opis obiektu,

2.             minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,

3.              opinia Państwowej Straży Pożarnej,

4.             opinia Inspektora Sanitarnego,

5.             książka obiektu z wpisami potwierdzającymi przeprowadzenie kontroli zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z roku 2006, Dz. U. nr 156, poz. 1118 ze zm.)

         lub

6.       decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu lub decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub decyzją o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu, a w przypadku obiektów wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które uraciły wymienione dokumenty - opinią rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą  bezpieczeństwo użytkowania obiektu

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Książka obiektu z wpisami jak wyżej.

 1.  

Opłaty.

Nie pobiera się opłat.

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

30 dni po złożeniu wszystkich wymaganych załączników.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI - Plac Ratuszowy 58 Jelenia Góra Przybudówka Ratusza; Pokój nr 307 i 308

 1.  

Tryb odwoławczy.

Brak

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się

 1.  

Podstawa prawna.

1.          ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z roku 2004, poz. 2268 ze zm.)

2.             Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity z roku 2006, Dz. U. Nr 22, poz. 169)

 1.  

Uwagi.

 

zatwierdzony przez: Irena Kempisty - Naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

sprawdzono aktualność dnia 10 czerwca 2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
KS1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 13:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.10.2010 10:05

Rejestr zmian dokumentu

01.10.2010 10:05 Dodano załącznik "zał. nr 2 do wniosku"
(Ewa Tomera)
01.10.2010 10:05 Dodano załącznik "zał. nr 1 do wniosku"
(Ewa Tomera)
01.10.2010 10:05 Dodano załącznik "wzór wniosku" (Ewa Tomera)
10.06.2010 13:44 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.05.2010 08:54 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
14.04.2010 09:21 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
09.04.2010 09:52 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.03.2010 08:44 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
15.02.2010 08:50 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
12.01.2010 12:49 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.12.2009 08:37 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
10.11.2009 09:18 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
09.10.2009 15:25 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.09.2009 08:38 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
10.08.2009 09:26 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
20.07.2009 15:35 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
15.06.2009 15:16 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
08.05.2009 15:36 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
14.04.2009 09:28 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
10.03.2009 12:27 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
18.02.2009 15:19 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
12.01.2009 12:18 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
09.12.2008 12:09 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
14.11.2008 08:31 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
10.10.2008 08:33 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.09.2008 12:25 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.08.2008 09:26 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
15.07.2008 14:04 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.06.2008 08:54 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
12.05.2008 13:06 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
14.04.2008 09:42 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
10.03.2008 12:02 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.02.2008 09:26 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
14.01.2008 09:48 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.12.2007 08:26 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
11.12.2007 08:12 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
26.10.2007 08:25 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
15.05.2007 13:53 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
25.09.2006 11:34 Edycja dokumentu (Irena Kempisty)
08.09.2006 11:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 08:47 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 09:58 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.09.2005 13:55 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)