http://jelenia-gora.bip.info.pl/plik.php?id=5083

 

Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 208; 218; 221; 236; 238.

e-mail: podatki_um@jeleniagora.pl

 

WF

WF/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

DECYZJE W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO (osoby fizyczne)

Miejsce składania wniosku:
Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul.Sudecka 29, pok. 35; punkty rejestracji lub drogą pocztową.

    2.

Wymagane druki: Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacja o gruntach, informacja o lasach ( według ustalonego wzoru)

 1.  

Wymagane załączniki:

  Dodatkowo mogą wystąpić:

 •  kserokopia aktu notarialnego
 •  wypis z rejestru gruntów
 •  kserokopia lub oryginał umowy dzierżawy
 •  kserokopia umowy najmu lokalu użytkowego
 •  pełnomocnictwo
 1.  

Dokumenty do wglądu: jak w poz.3

 1.  
Opłaty skarbowe: Nie pobiera się. Wystąpi tylko opłata skarbowa od pełnomocnictwa, w wysokości
17 zł.
 1.  

Termin realizacji sprawy: W terminie 30 dni lub 2 miesięcy w sprawach skomplikowanych.

 1.  
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, Jelenia Góra,
ul. Sudecka 29, pok. nr 35, tel. 075 75 46 221 lub 238.
 1.  
Tryb odwoławczy:- odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze;
ul. Obrońców Pokoju 26 A, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1.  

Opłata za odwołanie: nie podlega opłacie skarbowej.

 1.  
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.);
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 1.  

Uwagi: 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni:

 • od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub
 • od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym.

W przypadku nie złożenia w terminie ustawowym przez osobę fizyczną   informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, organ podatkowy   wszczyna z urzędu postępowania podatkowe, w celu ustalenia  zobowiązania podatkowego. Po zakończonym postępowaniu podatkowym, organ podatkowy decyzją  ustala wysokość należnego podatku od nieruchomości na dany rok  podatkowy oraz terminy płatności podatku.

zatwierdzony przez: Janina Nadolska Skarbnik Miasta
data zatwierdzenia:

sprawdzono aktualność, dnia 10 września  2010r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Decyzje ustalające podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 14:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.09.2010 13:00

Rejestr zmian dokumentu

10.09.2010 13:00 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
05.07.2010 14:23 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.04.2010 10:09 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.04.2010 08:29 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.01.2010 14:30 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości"

(Janina Nadolska)
14.01.2010 14:30 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach w podatku od
nieruchomości"

(Janina Nadolska)
14.01.2010 14:28 Usunięto załącznik Informacja o zwolnieniach podatkowych
w podatku od nieruchomości.pdf

(Janina Nadolska)
14.01.2010 13:59 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
06.10.2009 14:59 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 09:41 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 09:17 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 09:11 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 09:08 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 09:07 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
14.08.2009 08:50 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.07.2009 09:08 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
09.06.2009 10:29 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
09.06.2009 10:26 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.05.2009 09:33 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.05.2009 09:28 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.05.2009 09:25 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.05.2009 09:22 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
16.01.2008 15:26 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:42 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:28 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:24 Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach dla osób
fizycznych.pdf"

(Janina Nadolska)
16.01.2008 12:24 Dodano załącznik "Informacja o danych osobowych.pdf"
(Janina Nadolska)
16.01.2008 12:24 Dodano załącznik "Informacja o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości.pdf"

(Janina Nadolska)
16.01.2008 12:24 Dodano załącznik "IN-1.xls" (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:21 Usunięto załącznik DN-1.pdf (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:20 Usunięto załącznik DN-1.xls (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:17 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:16 Dodano załącznik "DN-1.xls" (Janina Nadolska)
16.01.2008 12:16 Dodano załącznik "DN-1.pdf" (Janina Nadolska)
15.01.2008 15:01 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.01.2008 14:45 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.01.2008 14:24 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.01.2008 14:12 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
15.01.2008 13:46 Edycja dokumentu (Janina Nadolska)
31.10.2007 14:22 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.07.2007 14:43 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
04.07.2007 11:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.07.2007 10:55 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
02.07.2007 09:54 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
26.04.2007 12:04 Edycja dokumentu (Janina Kurzawa)
08.09.2006 11:38 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 08:54 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 10:55 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.09.2005 14:07 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)