Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

(075)75-46-227 lub 245

fax:
(075)75-46-203

 

GSP

GSP/5

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU PO USŁUGACH

Geodezyjny podział nieruchomości

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, pokój 31 tel. (075)75-46-354

2.

Wymagane druki:

wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości i wydanie decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział nieruchomości (druk lub odręcznie)

3.

Wymagane załączniki:

 1. Etap –wydanie postanowienia

 • Wstępny projekt podziału działek
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli została taka wydana, inne dokumenty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania projektowanych działek, jeżeli są w posiadaniu strony

 1. Etap – wydanie decyzji administracyjnej

 • projekt podziału działek sporządzony przez geodetę uprawnionego
 • kopia protokołu przyjęcia granic
 • odpis z Księgi wieczystej

4.

Dokumenty do wglądu:

Nie dotyczy

5.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej za czynność administracyjną,

6.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Etap - 1 miesiąc – wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt
 2. Etap - 2 tygodnie – wydanie decyzji administracyjnej

7.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa, ul. Ptasia 2/3, pok. 223 tel. 075,75-46-245

8.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od postanowienia i decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta

9.

Opłata za odwołanie:

Zwolnione z opłaty skarbowej

10.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.nr 102 poz. 651 zmianami  )
 • Kodeks postępowania
 • administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku ( Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami ).

11.

Uwagi:

W przypadku gdy podział wydawany jest niezależnie od ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zamiast postanowienia wydawane jest pismo informujące o trybie załatwienia sprawy i wykaz niezbędnych dokumentów

data utworzenia: 10.05.2007

data ostatniej poprawki: 29.10.2008

zatwierdzony przez: Geodeta Miasta

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

Andrzej Łękawa

data zatwierdzenia: 18.08.2009r.

Sprawdzono aktualność dn.: 08.12.2010r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
BGM5
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 14:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2010 11:28

Rejestr zmian dokumentu

08.12.2010 11:28 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2010 13:27 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2010 14:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2010 11:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 09:02 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
05.07.2010 11:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 09:31 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.05.2010 10:19 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
06.04.2010 10:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 10:51 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 08:39 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
20.01.2010 09:53 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.10.2009 08:32 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 13:35 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.08.2009 10:06 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 14:03 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 10:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.04.2009 13:42 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.04.2009 13:38 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 14:01 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 22:29 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
29.06.2007 07:46 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
11.05.2007 12:08 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:07 Usunięto załącznik "wniosek o podział"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:02 Dodano załącznik "wniosek o podział"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:02 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 11:59 Dodano załącznik "wniosek o podział"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 11:58 Usunięto załącznik "BGM5a.doc"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.09.2006 13:38 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 12:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 11:12 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.12.2005 10:46 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 14:31 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)