Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

 

telefon:

(075)75-46-227 lub 245

fax:

(075)75-46-203

 

 GSP

GSP/7

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU PO USŁUGACH

rozgraniczenie nieruchomości

1.

Miejsce składania wniosku:

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA – ul. Sudecka 29 Jelenia Góra, pokój 31 (075)75-46-354

2.

Wymagane druki:

wniosek wszczęcie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

3.

Wymagane załączniki:

  • dokumentacja geodezyjno – prawna dotycząca danej nieruchomości
  • odpis z księgi wieczystej

4.

Dokumenty do wglądu:

Nie dotyczy

5.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej . Zaliczka na poczet zlecenia geodecie rozgraniczenia nieruchomości w wysokości uzależnionej o od wielkości obiektu

6.

Termin załatwienia sprawy:

  1. Etap - 1 miesiąc – wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego lub decyzji odmawiającej wszczęcie postępowania
  2. Wariant 1 - 2 tygodnie od dnia dostarczenia dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu – w razie zawarcia ugody przed geodetą - wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
  3. Wariant 2 - 1 miesiąc od dnia dostarczenia dokumentacji geodezyjnej przyjętej do zasobu- strony nie zawarły ugody a granice ustalono na podstawie dokumentacji lub zgodnego oświadczenia stron – wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
  4. Wariant 3 – 1 miesiąc od dnia dostarczenia dokumentacji geodezyjnej - w razie nie zawarcia ugody oraz braku podstaw do wydania decyzji - wydanie decyzji o umorzeniu postępowania i skierowanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi

7.

Wydział realizujący wniosek:

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa, ul. Ptasia 2/3, pok. 221 tel. 075, 75-46-227 

8.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania i umarzającej postępowanie do Dolnosląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Stronie niezadowolonej z ustalenia granic decyzją o rozgraniczeniu służy żądanie przekazania sprawy do rozpatrzenia przez sąd

 

9.

Opłata za odwołanie:

Zwolnione z opłaty skarbowej

10.

Podstawa prawna:

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 193 z 2010r, poz. 1287

11.

Uwagi:

data utworzenia: 10.05.2007

data ostatniej poprawki: 29.10.2008

zatwierdzony przez: Geodeta Miasta

Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa

Andrzej Łękawa

 data zatwierdzenia: 18..08.2009r.

Sprawdzono aktualność dn.: 08.12.2010r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
BGM7
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 14:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.12.2010 11:26

Rejestr zmian dokumentu

08.12.2010 11:26 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2010 13:19 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.11.2010 13:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
12.10.2010 14:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.09.2010 11:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 08:56 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
16.08.2010 06:45 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
05.07.2010 11:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.06.2010 09:30 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.05.2010 10:18 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
06.04.2010 10:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
24.03.2010 10:56 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
09.03.2010 08:37 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
15.02.2010 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
20.01.2010 09:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
13.10.2009 08:31 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 13:34 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
14.09.2009 10:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
18.08.2009 10:03 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 10:40 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
17.08.2009 10:31 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
07.04.2009 13:41 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 13:50 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.08.2008 13:28 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
02.10.2007 09:49 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
10.07.2007 22:23 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
29.06.2007 07:44 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
11.05.2007 12:17 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:17 Dodano załącznik "rozgraniczenie nieruchomości"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:16 Usunięto załącznik "BGM7a.doc"
(Sylwia Kołomańska)
11.05.2007 12:15 Edycja dokumentu (Sylwia Kołomańska)
08.09.2006 13:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.12.2005 12:22 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:23 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.12.2005 11:15 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.12.2005 11:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
30.09.2005 14:34 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)