Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58

telefon: 75 46 355,  75 46 189,  tel/fax 75 46 187

e-mail: wig_um@jeleniagora.pl

RG

RG - 1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.      

Miejsce składania wniosku

Punkt Obsługi Interesanta, ul. Sudecka 29, stanowisko nr 4 „inicjatywy gospodarcze” - pokój nr 29

2.      

 

Wymagane druki

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, formularze: EDG-1; EDG-RD; EDG-RB;

EDG-MW; EDG-POPR.

Wnioski w załącznikach.

3.      

 

Wymagane załączniki

W przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocnika (załatwiania przez niego sprawy) – oryginał (lub kopia) pełnomocnictwa.

 

4.      

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty.

 

5.      

Opłaty

Bez opłat.

 

6.      

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku (w praktyce nie później niż 3 dni).

7.      

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju Gospodarczego Plac Ratuszowy 58, pokój nr 210

8.      

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie.

W przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania wpisu albo decyzji o wykreśleniu z ewidencji - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9.      

Opłata za odwołanie

Bez opłat

10.  

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmian.);

- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz.399)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zmian.) .

11.  

Uwagi

 W przypadku wysyałania wniosku listem poleconym - wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu wnioskodawcy.

 

zatwierdzony przez: Barbara Chrebor - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
data zatwierdzenia: 10.05.2007r.

sprawdzono aktualność dn. 07.12.2010 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
RG1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.09.2005 14:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.12.2010 11:21

Rejestr zmian dokumentu

07.12.2010 11:21 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
26.11.2010 11:11 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
25.11.2010 11:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
22.11.2010 11:23 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.11.2010 13:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
07.10.2010 14:52 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
13.09.2010 13:45 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
13.09.2010 13:26 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.09.2010 13:23 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
05.08.2010 08:33 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
04.08.2010 14:55 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
04.08.2010 14:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
15.07.2010 10:38 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
15.07.2010 10:18 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
14.07.2010 13:29 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
14.07.2010 13:28 Dodano załącznik "EDG-POPR formularz poprawkowy"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
14.07.2010 13:19 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.07.2010 12:31 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
10.03.2010 13:35 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:32 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "EDG-1wniosek o wpis do
ewidencji" na "EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:32 Zmieniono tytuł załącznika z "WniosekEDG-1" na
"EDG-1wniosek o wpis do ewidencji"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:27 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:26 Dodano załącznik "WniosekEDG-1"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:25 Usunięto załącznik EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji
(Elżbieta Kopecka-Malara)
06.01.2010 14:24 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.12.2009 10:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.11.2009 12:20 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:32 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.09.2009 15:26 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.08.2009 08:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
15.05.2009 12:00 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 14:15 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 14:13 Dodano załącznik "EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywania
działalności"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 14:11 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 14:09 Usunięto załącznik EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywanej
działalności

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 11:03 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 11:01 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 10:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 10:47 Dodano załącznik "Instrukcja wypełniania wniosku"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:15 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:11 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:04 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:03 Dodano załącznik "EDG-RD wykonywana działalnośc
gospodarcza"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:03 Dodano załącznik "EDG-RB informacja o rachunku bankowym"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:03 Dodano załącznik "EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywanej
działalności"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 09:03 Dodano załącznik "EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:59 Usunięto załącznik EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywanej
działalności

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:59 Usunięto załącznik EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji
(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:58 Dodano załącznik "EDG-MW dodatkowe miejsca wykonywanej
działalności"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:56 Dodano załącznik "EDG-1 wniosek o wpis do ewidencji"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:50 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:46 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:41 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
31.03.2009 08:26 Usunięto załącznik Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej

(Elżbieta Kopecka-Malara)
23.03.2009 11:28 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
02.12.2008 14:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.07.2008 08:48 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
12.06.2008 11:10 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.05.2008 14:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.04.2008 13:50 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
14.03.2008 15:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.02.2008 14:10 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.02.2008 14:09 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
16.01.2008 12:07 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
16.01.2008 12:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
06.11.2007 12:50 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
09.10.2007 14:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
21.09.2007 15:00 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
19.09.2007 12:55 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
10.07.2007 10:56 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
10.07.2007 10:55 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
23.05.2007 14:56 Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie działalności
gospodarczej"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
23.05.2007 14:55 Usunięto załącznik "Wniosek o zarejestrowanie
działalności gospodarczej.pdf"

(Elżbieta Kopecka-Malara)
17.05.2007 08:36 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
08.09.2006 14:35 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:46 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 09:32Dodano załącznik "Wniosek o zarejestrowanie działalności
gospodarczej.pdf"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 09:13 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
30.09.2005 14:43 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)