Urząd Miasta Jelenia Góra
58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171; FAX: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/18

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 

ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA  ROLNEGO DO CELÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH

 

 

1.             

Miejsce składania wniosku :

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 

 

2.             

Wymagane druki .

Podanie o wydanie zaświadczenia – odręczne

 

 

3.             

Wymagane załączniki .

Brak

 

 

4.             

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty .

 

 

5.             

Opłaty .

Zwolnione z opłat .

 

 

6.             

Termin załatwienia sprawy .

Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawa załatwiana jest  niezwłocznie. Termin może zostać wydłużony , oczym wnioskodawca zostanie  zawiadomiony na pismie drogą pocztową.

 

 

7.             

Jednostka odpowiedzialna .

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

 

8.             

Tryb odwoławczy .

Zażalenie do Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Jeleniej  Górze,  za  pośrednictwem  Prezydenta Miasta Jeleniej  Góry,  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia  postanowienia  o  odmowie  wydania  zaświadczenia.

 

 

9.             

Opłata za odwołanie .

Nie pobiera się .

 

 

10.         

Podstawa prawna .

1.Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r - Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

2.Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz.U.  Nr 225,  poz.1635, z późn. zm.).

 

 

11.         

Uwagi .

1.Zaświadczenie wydaje się w oparciu o posiadane dokumenty/dane z ewidencji gruntów,lub teczek osiedleńczych /.

2. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenie .

 

 

 

 

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 31.05.2010 r.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR18
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 12:03

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 12:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 12:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 12:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:06 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:32 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 12:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.04.2007 12:32 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.01.2007 11:10 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
17.01.2007 11:01 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
16.01.2007 09:20 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 14:33 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
18.09.2006 08:45 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.09.2006 09:37 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.08.2006 10:55 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
27.12.2005 10:39 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 09:45 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:08 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)