Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/19

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ

1.             

Miejsce składania wniosku :

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki .

Wniosek w załączeniu.

3.             

Wymagane załączniki .

Metryka /rodowód/ wydane przez Związek Kynologiczny .

4.             

Dokumenty do wglądu.

Dowód tożsamości .

5.             

Opłaty .

Opłata skarbowa  82 zł.

6.             

Termin załatwienia sprawy .

Niezwłocznie

7.             

Jednostka odpowiedzialna .

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

8.             

Tryb odwoławczy .

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

9.             

Opłata za odwołanie .

Bez opłat

10.         

Podstawa prawna .

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poźn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687)

4.Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.  Nr  225,  poz.1635, z późn. zm.)

11.         

Uwagi .

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne :

1.Amerykański pit bull terrier.2.Pies z Majorki/Perro de Presa Mauorquin/ 3.Buldog amerykański 4. Dog argentyński 5.Pies kanaryjski/Perro de Presa Canario/ 6.Tosa inu

7.Rottweiler 8.Akbash dog 9.Anatolian karabash. 10.Moskiewski stróżujący.

11.Owczarek kaukaski .

O terminie odbioru wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 31.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR19
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 12:03

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 12:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 12:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:05 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 13:04 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:05 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:25 Dodano załącznik "wzór wniosku" (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:57 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.01.2007 11:22 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
17.01.2007 11:03 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 14:40 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
18.09.2006 08:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.09.2006 09:50 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
22.08.2006 10:59 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
27.12.2005 10:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 10:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 09:47 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:10 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)