Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171, fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/20

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ CELEM ZAKUPU ZIEMI NA POWIĘKSZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

1.             

Miejsce składania wniosku:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki.

1.Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2.Oświadzcenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych .

3.Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego .

3.             

Wymagane załączniki.

Brak

4.             

Dokumenty do wglądu.

Dowód tożsamości .

5.             

Opłaty.

17,00 zł

6.             

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie .

7.             

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

8.             

Tryb odwoławczy.

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

9.             

Opłata za odwołanie.

Bez opłat.

10.         

Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071, z poźn.zm.).

2.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


11.         

Uwagi.

Poświadczenia dokonuje się w oparciu o dane z ewidencji gruntów .

 

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 09.06.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR20
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.06.2010 09:12

Rejestr zmian dokumentu