Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100, 75-46-101, 75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/21

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

1.             

Miejsce składania wniosku :

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki .

Wniosek- podanie odręcznie

3.             

Wymagane załączniki .

brak

4.             

Dokumenty do wglądu.

brak

5.             

Opłaty .

10 zł za wydanie decyzji

6.             

Termin załatwienia sprawy .

niezwłocznie

7.             

Jednostka odpowiedzialna .

Nadleśnictwo „ŚNIEŻKA” w Kowrach , Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

8.             

Tryb odwoławczy .

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

9.             

Opłata za odwołanie .

Nie pobiera się .

10.         

Podstawa prawna .

1.Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U nr 45 z 2005 r. poz.435 , z późn. zm.)

2.Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz.1635, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14. czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

 

11.         

Uwagi .

Zadanie powierzone porozumieniem dnia 2 lutego 1999 roku nr 1/99 zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta Jelenia Góra a Nadleśniczym Nadleśnictwa „ŚNIEŻKA” w Kowarach

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 08.06.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR21
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.06.2010 09:13

Rejestr zmian dokumentu

09.06.2010 09:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 12:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:02 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:52 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:38 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 13:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 15:37 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 13:02 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 10:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.04.2007 12:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 10:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.01.2007 11:08 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
17.01.2007 11:08 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
17.01.2007 11:07 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 14:49 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
18.09.2006 09:02 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
15.09.2006 10:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
24.08.2006 11:12 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
22.08.2006 11:03 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
23.12.2005 09:49 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:14 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)