Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon:  75-46-100. 75-46-101, 75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

WOSR


OSR/23

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

 DZIERŻAWA NA CELE ROLNE GRUNTÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JELENIA GÓRA

1.             

Miejsce składania wniosku :

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

2.             

Wymagane druki.

Wniosek – podanie o wydzierżawienie gruntów – odręcznie

3.             

Wymagane załączniki.

 brak

4.             

Dokumenty do wglądu.

Dowód osobisty do wglądu przy odbiorze umowy dzierżawy

5.             

Opłaty.

Nie pobiera się

6.             

Termin załatwienia sprawy.

Podanie dotyczące ponownego wydzierżawienia zostanie rozpatrzone po złożeniu wniosku na piśmie na trzy miesiące przed wygaśnięciem umowy dzierżawy

7.             

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

8.             

Tryb odwoławczy.

Brak

9.             

Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się .

10.         

Podstawa prawna.

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Zarządzenie nr 1455/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23.02.2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Jelenia Góra . 

11.         

Uwagi.

Wniosek o wydzierżawienie gruntów zostanie zaopiniowany przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu.

Niniejszy tryb dotyczy gruntów wydzierżawianych przez dotychczasowych użytkowników gruntów

Grunty nie użytkowane wydzierżawiane są po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny oraz podatek rolny.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 08.06.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR23
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.06.2010 09:21

Rejestr zmian dokumentu

09.06.2010 09:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 11:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 13:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:42 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 11:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
23.03.2009 10:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.01.2009 13:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.09.2008 08:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 13:02 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 11:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
15.01.2007 15:06 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 10:57 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
15.01.2007 08:20 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
19.09.2006 08:01 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
07.09.2006 12:41 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
22.08.2006 10:37 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
21.08.2006 15:35 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
21.08.2006 15:33 Edycja dokumentu (Bożena Mazurek)
27.12.2005 12:16 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 12:15 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 10:11 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 10:22 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)