Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100

fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy.

 1.  
Miejsce składania wniosku:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rataja 9, 58-560 Jelenia Góra lub inne ośrodki na terenie kraju Wzór wniosku w załączeniu
 1.  

Wymagane druki.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów Interesanta przesłany z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy, z potwierdzonym pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego wraz ze zdjęciem
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy.
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 • Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (kat. A1, B1 i T).

 

 

Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 1.  

Wymagane załączniki.

Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze.

 1.  

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 84 zł – za wydanie prawa jazdy
 • 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami

II. Opłata skarbowa.

 • brak
 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

 

 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

 1.  

Opłata za odwołanie.

- brak opłat.

 1.  

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 1.  

Uwagi.

 • Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
 • W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu. 
 • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

zatwierdzony przez: Jan Wójcik - Naczelnik Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r. 

data ostatniej poprawki dn. 18.03.2010 r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 10:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2010 09:59

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2010 09:59 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf"
(Marcin Błażków)
09.09.2010 09:58 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 2
(Marcin Błażków)
09.09.2010 09:58 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 1
(Marcin Błażków)
06.09.2010 13:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:14 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:36 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:29 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:50 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:25 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 07:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 14:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:26 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 09:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.06.2007 09:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.06.2007 09:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 13:20 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.06.2007 13:17 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.01.2007 10:48 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 11:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 10:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.09.2006 09:06 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
09.08.2006 09:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.05.2006 15:07Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 2"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:06Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 12:08Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:20Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:20Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
28.12.2005 11:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
27.12.2005 12:25 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
23.12.2005 10:15 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
15.11.2005 10:56Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
13.10.2005 08:14 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 10:56 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)