Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Obligatoryjna wymiana uprawnień do kierowania pojazdem.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Wymagane druki.

Wniosek o wymianę prawa jazdy (wniosek w załączeniu w dolnej części karty)

 Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór  formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 

Wymagane załączniki.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 • Kserokopia dokumentu podlegającego wymianie
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
 • Orzeczenie lekarskie (w przypadku stwierdzenia nieważności dotychczasowego)

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze
 • Dokument uprawniający do kierowania pojazdami

 

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 84 zł – za wymianę prawa jazdy
 • 0,50 zł  – opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami

II. Opłata skarbowa

 • brak

 

Termin załatwienia sprawy.

Do 1 miesiąca

Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

- brak opłat

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy      (Dz. U. Nr 69, poz. 640 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11.12.2003 w sprawie wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr  219 z 2003 r. poz. 2162)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz.855)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia  2009 w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz. U. Nr 210 , poz. 1626 ).

 

Uwagi.

 • W przypadku reklamacji błędnie wyprodukowanego prawa jazdy termin sprawy może ulec wydłużeniu.
 • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
 • Termin oligatoryjnej wymiany praw jazdy upłynął z dniem 30 czerwca 2006 r. Kierujący , którzy nie wymienili starych praw jazdy tzw.  papierowych  na nowe, nie utracili uprawnień do kierowania pojazdami , jednak  ich prawa jazdy straciły ważność .  Zatem kierujący którzy jeszcze nie zdążyli wymienić prawa jazdy mogą  w godzinach pracy Urzędu złożyć wniosek o wmianę starego ptrawa jazdy na nowe.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: . 18.03.2010 r.

zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:  06.09.2010

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 11:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2010 10:04

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2010 10:04 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf"
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:04 Usunięto załącznik Wniosek str. 1
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:04 Usunięto załącznik wniosek str. 2
(Marcin Błażków)
06.09.2010 13:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:16 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.01.2010 09:45 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.01.2010 09:44 Dodano załącznik "wniosek str. 2"
(Leszek Wierzbicki)
29.01.2010 09:44 Dodano załącznik "Wniosek str. 1"
(Leszek Wierzbicki)
10.08.2009 09:51 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:23 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 07:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 14:59 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:44 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:42 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 09:57 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.06.2007 10:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.06.2007 10:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 12:59 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.01.2007 10:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 13:41 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
09.08.2006 11:18 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.06.2006 07:57 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.05.2006 15:11Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 2"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:11Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 13:26Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:25Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:25Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
29.12.2005 15:08 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 14:58 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 08:22 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 08:21 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 08:12 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:47 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:40Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 10:24 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
13.10.2005 08:54 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 11:09 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)