Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/4

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy. Wniosek w załączeniu.

Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór  formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 

Wymagane załączniki.

 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy
 • Wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty
 • Krajowe prawo jazdy

 

Opłaty.

I. Opłaty urzędowe dokonywane w kasie Urzędu lub na konto: Urząd Miasta w Jeleniej Górze, Millenium Bank S.A. I/O Jelenia Góra 98116022020000000060115566

 • 30 zł – za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

II. Opłata skarbowa

 • brak

 

Termin załatwienia sprawy.

Do 3 dni

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

- brak opłaty

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   z dnia 11.12.2003 w sprawie wysokości opłat i stawek wynagradzania za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach           (Dz. U. Nr  219 z 2003 r. poz. 2162)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wzorów  dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 89 z 2004 r. poz.855)

 

Uwagi.

 • Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest na okres 3 lat.
 • Okres ważności międzynarodowego prawa jazdy nie może przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
 • Międzynarodowe prawo jazdy może wydać organ, niebędący organem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

 

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 15.02.2010 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 11:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2010 10:06

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2010 10:06 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf"
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:06 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 2
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:06 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 1
(Marcin Błażków)
06.09.2010 13:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 07:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 15:00 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 09:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 12:43 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.01.2007 10:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 13:46 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.05.2006 15:15Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 2"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:15Zmieniono tytuł załącznika z "obowiązuje od 29.05.06" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 13:38Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:27Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:27Dodano załącznik "obowiązuje od 29.05.06"
(Marcin Błażków)
29.12.2005 15:20 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:18 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 15:09 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 08:27 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:50 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:42Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 10:27 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
13.10.2005 09:03 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 11:31 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)