Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/5

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres nieprzekraczający 1 roku

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Wymagane druki.

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.  Wniosek w załączeniu.

Uwaga! Informujemy, że publikowany na naszych stronach wzór formularza wniosku, po wypełnieniu i złożeniu podpisu, będzie traktowany jako dokument przygotowany do rozpoczęcia procedury administracyjnej o ile zostanie wydrukowany na drukarce laserowej o rozdzielczości 600 dpi oraz przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. Osoby, które wydrukują nasz wzór  formularza bez zastosowania tych warunków, mogą zostać poproszone o ponowne wypełnienie wniosku na oryginalnym formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Jelenia Góra. Utrudnienia te są spowodowane koniecznością zastosowania się do warunków technicznych skanerów odczytujących dane z formularzy.

 

Wymagane załączniki.

Brak

 

Dokumenty do wglądu.

Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze

 

Opłaty.

I. Opłaty skarbowe

 

Termin załatwienia sprawy.

natychmiastowo

 

Jednostka odpowiedzialna.

 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 1

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

 

Podstawa prawna.

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225,poz.1635)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.).

 

Uwagi.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Prawo jazdy, w którego zakresie został ustalony zakaz do 1 roku, wydaje się osobie uprawnionej po upływie okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów.

Sprawa załatwiana jest od ręki, jeżeli wszystkie dane są aktualne.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 25.01.2007 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K5
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 11:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2010 10:07

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2010 10:07 Dodano załącznik "WNIOSEK na PJ.pdf"
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:07 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 2
(Marcin Błażków)
09.09.2010 10:07 Usunięto załącznik Wniosek o prawo jazdy str. 1
(Marcin Błażków)
06.09.2010 13:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:17 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 12:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 15:40 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 09:53 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:09 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 07:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:21 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
11.09.2008 15:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 10:48 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:07 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 10:48 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 12:33 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
25.01.2007 11:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.12.2006 13:49 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
29.05.2006 15:23Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o prawo jazdy str.
1" na "Wniosek o prawo jazdy str. 2"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:22Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek_prawa_2006.pdf" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 15:20Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek_lewa_2006.pdf" na
"Wniosek o prawo jazdy str. 1"
(Marcin Błażków)
29.05.2006 13:42Usunięto załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:32Dodano załącznik "wniosek_prawa_2006.pdf"
(Marcin Błażków)
26.05.2006 13:32Dodano załącznik "wniosek_lewa_2006.pdf"
(Marcin Błażków)
29.12.2005 15:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 14:49 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 09:26 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
29.12.2005 09:25 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 07:51 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:51 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:43Dodano załącznik "Wnisek_na_prawo_jazdy.pdf"
(Marcin Błażków)
13.10.2005 09:08 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
03.10.2005 11:33 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)