Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail:komunikacja_um@jeleniagora.pl

 

WK

WK/13

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

 

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 

Wymagane druki.

Wniosek właściciela o dokonanie lub wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego. Wzór wniosku w załączeniu

 

Wymagane załączniki.

 • Dowód rejestracyjny.
 • Dokonanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego:
 • Aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy.
 • Wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego:
 • Odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

 

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 

Opłaty.

I. Opłata skarbowa

- brak opłaty

 

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie

 

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Opłata za odwołanie.

- brak opłaty

 

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542).

 

Uwagi.

 • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Przy składaniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 01.01.2007.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.:06.09.2010 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K13
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 12:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:03

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:03 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:04 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 17:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:00 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:30 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:33 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:19 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:06 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:28 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 10:57 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:38 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:02 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:22 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 10:54 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 11:10 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.06.2007 11:09 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 11:21 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 13:38 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:07 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 07:58Dodano załącznik "Wniosek o naniesienie zastawu na
pojeździe WK13.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 11:50 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 12:58 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)