Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75 46 100 fax: (075) 75 46 159

e-mail: komunikacja_um@jeleniagora.pl

WK

WK/21

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zawiadomienie o  dokonaniu montażu instalacji gazowej.

 1.

Miejsce składania wniosku:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 2.

Wymagane druki.

Wniosek o wpis w dowodzie rejestracyjnym montażu instalacji gazowej. Wniosek w załączeniu.

 3.

Wymagane załączniki.

 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem.
 • Faktura  lub rachunek za montaż instalacji.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu, w którym dokonano instalacji.
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana.

 4.

Dokumenty do wglądu.

 • Dokument tożsamości: dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały w Jeleniej Górze - osoba fizyczna.
 • Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON – pozostałe podmioty.

 5.

Opłaty.

 • Opłaty skarbowe

 - bak opłat

 6.

Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie.

 7.

Jednostka odpowiedzialna.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA – ul. Sudecka 29, pok. nr 10

 8.

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 9.

Opłata za odwołanie.

 10.

Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. , Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (t.j.Dz. U.z 2007r., Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).

 11.

Uwagi.

 • Sprawę może załatwiać wnioskodawca (właściciel lub właściciele) – osoby fizyczne lub uprawniony pełnomocnik – dla pozostałych podmiotów.
 • Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak miejsca na wpis instalacji gazowej należy złożyć również podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Przy złożeniu wniosku należy okazać aktualne ubezpieczenie OC.

data utworzenia: 26.08.2005r.
data ostatniej poprawki: 05.12.2007 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Komunikacji
data zatwierdzenia: 28.09.2005r.

Sprawdzono aktualność dn.: 06.09.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
K21
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.10.2005 13:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.09.2010 14:08

Rejestr zmian dokumentu

06.09.2010 14:08 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
26.05.2010 10:27 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
18.03.2010 13:15 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
15.02.2010 18:20 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
10.08.2009 10:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
01.06.2009 11:52 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.05.2009 11:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.04.2009 10:39 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.03.2009 08:24 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.02.2009 08:11 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
19.01.2009 11:34 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
08.12.2008 11:55 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
12.09.2008 10:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.05.2008 12:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
07.03.2008 11:32 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
06.02.2008 08:47 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
02.01.2008 12:31 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
05.12.2007 10:43 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
04.10.2007 11:05 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
03.10.2007 11:10 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
28.06.2007 10:05 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
01.01.2007 20:48 Edycja dokumentu (Jan Wójcik)
30.12.2005 11:04 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
29.12.2005 10:04 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:30Dodano załącznik "Zgłoszenie instal.gazowej WK21.doc"
(Marcin Błażków)
23.12.2005 13:58 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.10.2005 13:40 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)