Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075) 75-46-100, 9075) 75-46-101,(075)- 75-46-171; fax: (075)75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

 

WOSR

OSR/1

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zezwolenia z zakresu wycinki drzew i krzewów

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wzór wniosku w załączeniu. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i adres właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzewy, przeznaczenie terenu, na którym znajduje się zieleń, przyczynę i termin usunięcia zieleni.

 1.  

Wymagane załączniki.

Brak

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak

 1.  

Opłaty.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu III, ust 44, pkt 6 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) 

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

 1.  

Tryb odwoławczy.

Na odmowę wydania zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się.

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)

·          Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na terenie której rośnie  drzewo/krzew , włączając w to współmałżonków, jeśli obydwoje są współwłaścicielami posesji.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR1
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.11.2005 14:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:44

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 13:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.02.2010 13:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:52 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:00 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 09:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.09.2008 08:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
18.06.2008 12:52 Dodano załącznik "Wzór wniosku WOSR1"
(Ewa Tomera)
18.06.2008 12:51 Usunięto załącznik Wzór wniosku WOSR1
(Ewa Tomera)
05.06.2008 12:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.12.2007 10:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.12.2007 09:17 Dodano załącznik "Wzór wniosku WOSR1"
(Ewa Tomera)
19.12.2007 09:16 Usunięto załącznik Wzór wniosku WOSR1.doc
(Ewa Tomera)
19.12.2007 09:09 Usunięto załącznik Wzór wniosku WOSR1
(Ewa Tomera)
19.12.2007 09:09 Dodano załącznik "Wzór wniosku WOSR1"
(Ewa Tomera)
24.04.2007 12:11 Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór wniosku WOŚ1.doc" na
"Wzór wniosku WOSR1.doc"

(Ewa Tomera)
19.04.2007 08:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 09:46 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
28.12.2005 09:42 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
02.11.2005 14:34 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)