Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075)75-46-100,(075)75-46-101,(075)75-46-171; fax:(075) 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/2

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Rejestracja zwierząt i roślin objętych ochroną

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek odręczny, powinien zawierać: nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę, adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli, liczbę zwierząt, nazwę gatunku w języku polskim i łacińskim, datę i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia, datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia, płeć zwierzęcia, opis trwałego oznakowania, cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli.

 1.  

Wymagane załączniki.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody – zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub schwytanie w środowisku, lub dokument powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie w niewoli, lub inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak

 1.  

Opłaty.

Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł.

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Na odmowę rejestracji i wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie pobiera się.

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

·          Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

·      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Brak.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn.30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR2
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.11.2005 14:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:44

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 13:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 10:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:51 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 09:57 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.09.2008 08:57 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:51 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 09:45 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:44 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:39 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
02.11.2005 14:37 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)