Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon:(075)75-46-100,(075)75-46-101,(075)75-46-171; fax: (075)75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/3

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie substancji pyłowych i gazowych do powietrza

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax. 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek musi być sporządzony zgodnie z art.184 ust.2 i 3 oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2008 r. Nr 25 poz.150, z późn. zm.)

 1.  

Wymagane załączniki.

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 1.  

Dokumenty do wglądu.

Nie dotyczy

 1.  

Opłaty.

 Opłata w wysokości  2011zł   ( w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) lub 506 zł. ( w związku z działalnością gospoadrczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i pozostałe) w kasie Urzędu (ul.Sudecka 29 lub Ratusz) lub na konto w Banku Millennium SA I oddział w Jeleniej Górze nr 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesiący.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póżn. zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Brak

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR3
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 07:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:45

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:03 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:59 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:51 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:04 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 10:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:08 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 09:53 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:35 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 07:57 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)