Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100,75-46-101,75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/4

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zgłoszenie instalacji

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax. 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58
 1.  

Wymagane druki.

Zgłoszenie powinno zawierać: 1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług, 4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 5) wielkość i rodzaj emisji, 6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji, 7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 1.  

Wymagane załączniki.

Nie dotyczy.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Nie dotyczy.

 1.  

Opłaty.

Przyjęcie zgłoszenia instalacji  -  120 zł w kasie Urzędu (ul.Sudecka 29 lub Ratusz) lub na konto w Banku Millennium SA I oddział w Jeleniej Górze nr 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

 1.  

Tryb odwoławczy.

Nie dotyczy

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie dotyczy

 1.  

Podstawa prawna.

·          Art.152 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz.2839)

·           Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

Brak

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR4
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:45

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:04 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:51 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:04 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 10:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:15 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 11:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 09:58 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:31 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:00 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)