Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100,75-46-101,75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

 

WOSR

OSR/6

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Wydawanie opinii i uzgodnień

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek odręczny.

 1.  

Wymagane załączniki.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej ew. projekt budowlany do wglądu (w przypadku uzgodnień projektów budowlanych w zakresie ochrony środowiska).

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

 1.  

Opłaty.

Nie dotyczy

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - do 2 tygodni.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Brak.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Nie dotyczy.

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

·        

 1.  

Uwagi.

Brak.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR6
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:45

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:54 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:08 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:57 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 14:50 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:05 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:33 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 10:39 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.09.2008 08:58 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:38 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 14:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:43 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:47 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:06 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 09:03 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:07 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)