Urząd Miasta Jelenia Góra


58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58


telefon: (075)75-46-100, (075)75-46-101, (075)75-46-171;

fax: (075)75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/7

 

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek odręczny.

 1.  

Wymagane załączniki.

Nie dotyczy.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Nie dotyczy.

 1.  

Opłaty.

Wysokość i sposób uiszczenia opłat za wyszukanie informacji, robienie kopii, przesyłanie dokumentów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. U.  Nr 114, poz. 788).

Górne stawki opłat zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

Wyszukiwanie i przeglądanie, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, informacji zawartych w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne.

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) - do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Na odmowę udzielenia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej.

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150,   z późn. zm.)

·          Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

·          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn.zm.)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788)

 1.  

Uwagi.

Udostępnieniu podlegają wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będące w posiadaniu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie dostępny jest w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej www.jeleniagora.pl → Informacje o stanie środowiska.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR7
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.11.2010 12:53

Rejestr zmian dokumentu

23.11.2010 12:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
31.05.2010 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:16 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:14 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:17 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:06 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.01.2009 09:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:10 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:34 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
15.02.2008 12:37 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:10 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:57 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:12 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)