Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: (075)75-46-100,(075)75-46-101,(075)75-46-171;

fax: (075)75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/8

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z art. 27 ust. 1,art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach

 1.  

Wymagane załączniki.

Brak.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak.

 1.  

Opłaty.

Opłata skarbowa za wydaną decyzję zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów w wysokości 616 zł na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra Bank Millennium S.A. w Jeleniej Górze nr: 98116022020000000060115566

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn zm.),

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206).

   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn .zm.)

 1.  

Uwagi.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane.

We wniosku należy określić tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów.

 

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR8
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:46

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:23 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:11 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:41 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:28 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:27 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:18 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:09 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 14:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:49 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:40 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 12:53 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:13 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 10:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:54 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:15 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)