Urząd Miasta Jelenia Góra

58-500, Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58

telefon: 75-46-100,75-46-101,75-46-171; fax: 75-46-159

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

 

WOSR

OSR/9

KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 1.  
Miejsce składania wniosku

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 36

tel. 75 46 306÷7, 75 46 223, 75 46 318, 75 46 333,

     75 46 308 (Naczelnik), 75 46 246 (Z-ca Naczelnika),

fax 75 46 320

e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl, rolnictwo_um@jeleniagora.pl

Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29

Sekretariat Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58

 1.  

Wymagane druki.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi być zgodny z art. 184 ust.2 Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust.1 ustawy o odpadach

 1.  

Wymagane załączniki.

1.Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,

2. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

 1.  

Dokumenty do wglądu.

Brak.

 1.  

Opłaty.

Opłata w wysokości 2011zł ( w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) lub 506 zł. ( w związku z działalnością gospoadrczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców i pozostałe) w kasie Urzędu (ul.Sudecka 29 lub Ratusz) lub na konto w Banku Millennium SA I oddział w Jeleniej Górze nr 98116022020000000060115566
 

 1.  

Termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – do 1 miesiąca.

 1.  

Jednostka odpowiedzialna.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 1.  

Tryb odwoławczy.

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej

 1.  

Opłata za odwołanie.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie działu I, ust 53, pkt 1 kolumny nr 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr  225, poz. 1635,z późn. zm.)

 1.  

Podstawa prawna.

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

·          Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),

·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w/s katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206).

     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 1.  

Uwagi.

We wniosku należy określić tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów.

data utworzenia: 09.09.2005 r.
zatwierdzony przez: Ewa Tomera Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
sprawdzono aktualność dn. 30.05.2010 r.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WOSR9
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.11.2005 08:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
31.05.2010 11:46

Rejestr zmian dokumentu

31.05.2010 11:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
30.04.2010 12:24 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.04.2010 10:56 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
01.03.2010 14:12 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.02.2010 10:36 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.01.2010 10:31 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.12.2009 11:42 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.11.2009 09:06 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
06.10.2009 09:48 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
02.09.2009 13:26 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.08.2009 10:08 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
03.07.2009 10:29 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
04.06.2009 10:19 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
11.05.2009 09:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.04.2009 10:21 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.03.2009 09:30 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
26.01.2009 11:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 13:25 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
10.09.2008 09:35 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.06.2008 12:13 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 14:22 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
19.04.2007 08:55 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:46 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:45 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
29.12.2006 10:44 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:20 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
05.09.2006 13:00 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
28.12.2005 10:26 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
28.12.2005 08:46 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
03.11.2005 08:18 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)